Aiapostide paigaldamine

Paigaldame kõikvõimalike aiaposte puitaedadele, võrkaedadele, paneelaedadele jne.

Aiapostide paigaldus:

  • Esmalt  tuleks aia piirid paika panna
  • Märkida kommunikatsioonide asukohad
  • Seejärel valida väravate asukohad.
  • Märkida postide kohad 2,5-3m vahedega
  • Kaevata/puurida postidele augud 60-90cm sügavusele

Kui eelnevad tööd on tehtud siis saab hakata poste betoneerima
Postide betoneerimisel tuleb jälgida, et postid oleksid ühes reas ja ühel kõrgusel.
Selleks kasuta suundnööri ja kõrgusnööri või laserloodi.

2-3 päeva peale postide betoneerimist, olenevalt ilmast, saab hakata puitu, võrku, paneele paigaldama.

puitaia postide paigaldus puitpostide paigaldus võrkaia aiapostide paigaldus