Aia ehitus

Aia ehitus peaks algama läbimõeldud projektist.

Jälgides järgmisi punkte saab hea ettekujutuse tulevasest aiast.
Visuaalne pilt: kokkusobivus majaga ja naabruskonnaga ning mis tüüpi aed ehitada. Erinevate aiatüüpide kirjeldused:

Võrkaiad
Puitaiad

Aia kõrgus: peaks lähtuma projektist ja kohalikest eeskirjades, kuid tavaliselt mitte üle 1,5 m.
Aia otstarve: kas piirdeaia eesmärgiks on ala piiramine või lisaks ka müra takistamine, privaatsuse tagamine vms.
Väravad: värava tüüp (jalgväravad ,tiibväravad, liugväravad), laiused ja asukohad.
Lähtudes ülalnimetatud punktidest on mugav aiaehitajatelt hinnapakkumisi küsida.

Aia ehitus ei ole keeruline kui selleks kasutada valmislahendusi, erinevaid moodulsüsteeme ning spetsiaalseid tööriistu, mida on võimalik laenutada tööriistalaenutustest. Kes aga ise ei riski aia ehitamisega katsetada saab selle tellida meilt ja võib kindel olla, et töö saab tehtud kiirelt ja korralikult.

Aia ehitusel vajaminevad tööriistade kirjeldused  ja vajalike materjalide nimekirja vaata siit:

Võrkaia ehitamine  Puitaia ehitamine