Haljastusprojektide koostamine
Haljastuse rajamine
Pinnase planeerimine
Mullatööd (pinnase eeltöö, vajadusel lisatakse kasvupinnast)
Muru rajamine ( muruseemne ja stardiväetise külv)
Siirdemuru paigaldus
Hekkide istutamine (Elupuud, kuused jne)
Istutusalade rajamine ja taimede istutamine